Upit pomilovanje, pronađeno natuknica: 11

pomilovanje

pomilovanje, akt milosti državnoga poglavara kojim se određenomu pojedincu daje oslobođenje od gonjenja, ...

Atik, Tit Pomponije

Atik, Tit Pomponije (latinski Titus Pomponius Atticus [ti'tus pompo:'ni·us a't:ikus]), rimski veleposjednik ...

Ćolnić

Ćolnić, hrvatska obitelj iz Žumberka. Vjerojatno potječu iz sjeverozapadne Bosne (naselje Chiolka kraj ...

Drugi srpski ustanak

Drugi srpski ustanak, 1814–15. Nakon neuspjeha Prvog ustanka (1804–13) Osmansko Carstvo pokušalo je ...

Keglević, Petar

Keglević, Petar, hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban (?, oko 1500 – ?, 1554. ili 1555). Potomak ugledne ...

Maksimović, Desanka

Maksimović, Desanka, srpska književnica (Rabrovica kraj Valjeva, 16. V. 1898 – Beograd, 11. II. 1993). ...

prijeki sud

prijeki sud, izvanredni sud koji se osniva za suđenje u iznimnim prilikama (rat, pobuna, neredi), u ...

Rákóczy, Ferenc I.

Rákóczy [ra:'ko:ci], Ferenc I., erdeljski knez (Alba Iulia, Rumunjska, 24. II. 1645 – Makovica, Slovačka, ...

Sacco i Vanzetti, afera

Sacco i Vanzetti, afera udomaćeno [sa'ko i vance'ti], politički skandal u SAD-u izazvan namještenim ...

Veličkov, Konstantin

Veličkov [veli'čkof], Konstantin, bugarski književnik (Pazardžik, 26. V. 1855 – Grenoble, Francuska, ...

(1)  2