Upit porfirna struktura, pronađeno natuknica: 2

porfirna struktura

porfirna struktura, struktura većine površinskih (efuzivnih) eruptivnih stijena. Sastoji se od velikih ...

stijene

stijene, kameni agregati od kojih je građena Zemljina kora. Mogu sadržavati samo jedan mineral, ali ...