Upit postmodernizam, pronađeno natuknica: 11

postmodernizam

postmodernizam (post- + modernizam), pojam izveden iz pojma postmodernosti. Upotrebljava se, u širokom ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

kulturna antropologija

kulturna antropologija (sociokulturna antropologija), grana antropologije; društveno-humanistička znanost ...

Lang, Fritz

Lang (njem. izgovor [laŋ], amer. [læŋ]), Fritz, njemačko-američki filmski redatelj i scenarist (Beč, ...

Magaš, Boris

Magaš, Boris, hrvatski arhitekt i teoretičar arhitekture (Karlovac, 22. VIII. 1930 – Rijeka, 24. X. 2013). ...

Maljevič, Kazimir

Maljevič (Malevič) [mal’e'v’ič], Kazimir (Kazimir Severinovič Malevič, poljski Kazimierz Malevicz), ...

moderna arhitektura

moderna arhitektura, zbirni naziv za arhitektonsko i urbanističko stvaralaštvo prve polovice XX. st. ...

modernizam

modernizam (francuski modernisme, od moderne: nov, suvremen). 1. Nastojanja u katoličkoj teologiji ...

sociologija prava

sociologija prava, sociološka disciplina koja se bavi pravom kao zasebnim područjem društv. života. ...

suprematizam

suprematizam (ruski suprematizm, od lat. supremus: najviši; krajnji), umjetnički smjer, jedan od najranijih ...

(1)  2