Upit potencija, pronađeno natuknica: 28

potencija

potencija (lat. potentia). 1. Općenito: snaga, moć za izvedbu nekoga djelovanja. 2. U matematici, ...

red potencija

red potencija, red kojemu je n-ti član oblika anxn, pri čemu je an konstanta, a xn je n-ta nenegativna ...

actus purus

actus purus [a:'k~ pu:'~] (latinski: čista zbiljnost), ontološko savršenstvo Božjeg bića. Izraz potječe ...

algebarski identitet

algebarski identitet, jednakost dvaju algebarskih izraza koja ostaje točna ako se umjesto općih brojeva ...

analitička funkcija

analitička funkcija, općenito svaka funkcija kojoj je područje definicije otvoren skup i koja u svakoj ...

Bernoulli, Jakob

Bernoulli [bεrnu'li], Jakob, švicarski matematičar (Basel, 6. I. 1655 – Basel, 16. VIII. 1705). Brat ...

binomni poučak

binomni poučak, pravilo za izračunavanje potencije binoma, tj. izraza (a + b)n, u kojem je n prirodni ...

Cauchyjev teorem

Cauchyjev teorem [koši'~] (po Augustinu-Louisu Cauchyju), teorem koji određuje najveći polumjer ρ konvergencije ...

filozofija egzistencije

filozofija egzistencije (prema lat. exsistentia: opstojanje, tu-bitak, iz-stajavanje), filozofski smjer ...

fokalna infekcija

fokalna infekcija (prema lat. focus: žarište i infekcija), zaraza nastala iz nekog upalnog žarišta ...

(1)  2  3