Upit pragmatika, pronađeno natuknica: 6

pragmatika

pragmatika (engleski pragmatics, prema grčkom πραγματιϰός: koji se odnosi na djelovanje) (lingvistička ...

germanistika

germanistika (njem. Germanistik, prema Germanen: Germani). 1. U širem i starijem značenju, znanstvena ...

Jachnow, Helmut

Jachnow [ja'xnof], Helmut, njemački slavist (Kienitz na Odri, 6. II. 1939). Sveučilišni profesor u Bochumu. ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...

prevođenje

prevođenje, prenošenje tekstova različitih vrsta iz izvornoga jezika u ciljni jezik uz očuvanje značenja ...

strukturalizam

strukturalizam (franc. structuralisme, prema structure: struktura), teorija i metodologija proučavanja, ...