Upit prava��i, pronađeno natuknica: 2303

slobode i prava čovjeka i građanina

slobode i prava čovjeka i građanina  →  prava čovjeka ...

Tripartit

Tripartit (puni latinski naslov: Opus tripartitum iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungarie partiumque ...

Aarau

Aarau [a:'rau], grad na rijeci Aari u sjevernoj Švicarskoj, upravno središte kantona Aargaua; 20 710 st. ...

Abadžiev, Đorđi

Abadžiev [aba'62721~], Đorđi (Ǵorǵi), makedonski književnik (Dojran, 7. X. 1910 – Kumanovo, 2. VIII. 1963). ...

abandon

abandon (franc.: napuštanje, prepuštanje, ostavljanje), u pravu općenito, ustanova po kojoj se osoba, ...

abdikacija

abdikacija (lat. abdicatio), službeno odreknuće od nekog položaja, dostojanstva, časti, prava. Pojam ...

Abercromby, Ralph

Abercromby [æ'bəkrʌmbi], Ralph, britanski general (Menstry, Škotska, 7. X. 1734 – kod Abukira, 28. III. 1801). ...

Abjanić, Ilija

Abjanić, Ilija, hrvatski političar, liječnik i jezikoslovac (Stari Mikanovci, 10. VI. 1868 – Vinkovci, ...

abjuracija

abjuracija (latinski abiuratio: odreknuće), svečano odricanje pod prisegom. U Katoličkoj crkvi od srednjega ...

abolicija

abolicija (lat. abolitio: ukidanje). 1. Oslobođenje od kaznenog progona. Do abolicije može doći pomilovanjem ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|