Upit pravo mora, pronađeno natuknica: 302

pravo mora

pravo mora, dio međunar. prava koji sadrži pravila o pravnim režimima na pojedinim dijelovima mora i ...

Međunarodni sud za pravo mora

Međunarodni sud za pravo mora (engleski International Tribunal for the Law of the Sea, francuski Tribunal ...

Brajković, Vladislav

Brajković, Vladislav, hrvatski pravnik (Knin, 24. I. 1905 – Zagreb, 9. IX. 1989). Pravni fakultet završio ...

Capar, Rudolf

Capar, Rudolf, hrvatski pravnik (Beograd, 25. V. 1928 – Rijeka, 6. V. 2008). Doktorirao pravne znanosti ...

Degan, Vladimir Đuro

Degan, Vladimir Đuro, hrvatski pravnik (Bosanski Brod, 2. VII. 1935 – Zagreb, 27. III. 2022). Pravo ...

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

Hamburg

Hamburg [ha'mburk] (službeno Freie und Hansestadt Hamburg), grad, savezna zemlja i najveća morska luka ...

Ibler, Vladimir

Ibler, Vladimir, hrvatski pravnik (Zagreb, 25. VI. 1913 – Zagreb, 30. IV. 2015). Pravni studij završio ...

međunarodno pravo

međunarodno pravo, sustav pravnih pravila koja uređuju odnose među subjektima međunar. prava. Razvija ...

pomorsko pravo

pomorsko pravo, sustav pravnih pravila koja uređuju pravne odnose vezane s pomor. djelatnostima. Glavne ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|