Upit preferencije, pronađeno natuknica: 5

preferencije

preferencije (njemački Präferenz < francuski préférence: davanje prednosti). 1. U ekon. teoriji, subjektivno ...

izbori

izbori, u tehničkome smislu, različiti formalizirani postupci i sredstva tvorbe političkih institucija ...

kamate

kamate (od grč. ϰάματος: trud, muka, zarada). 1. U pravu, naknada koju je dužnik dužan platiti vjerovniku ...

McFadden, Daniel L.

McFadden [məkfæ'dən], Daniel L., američki ekonomist (Raleigh, 29. VII. 1937). Profesor na Massachusettskome ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...