Upit prenosilo, pronađeno natuknica: 15

prenosilo

prenosilo, naprava, uređaj, stroj ili postrojenje za prijenos tereta na manje udaljenosti; također se ...

fonograf

fonograf (fono- + -graf), uređaj za snimanje zvuka na valjak i njegovu reprodukciju s valjka. Fonograf ...

helenizam

helenizam (grč. ἑλληνıσμός: oponašanje svega što je grčko), u širem značenju, grčka kultura u svim fazama ...

Hipokrat

Hipokrat (grčki Ἱπποϰράτης, Hippokrátēs), grčki liječnik (Kos, 460. pr. Kr. – Larisa, Tesalija, 377. pr. Kr.). ...

ius commune

ius commune [ju:s kom:u:'ne] (lat.: opće pravo), pravo koje je vrijedilo u gotovo cijeloj Europi u srednjovjekovnom ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...

Kolumbija

Kolumbija (República de Colombia), država u sjeverozapadnom dijelu Južne Amerike, između Karipskoga ...

lokomotiva

lokomotiva (engl. locomotive [engine], prema filoz. lat. loco motivum: ono što se kreće iz nekog mjesta), ...

mancipacija

mancipacija (lat. mancipatio: uzimanje rukom, formalistički prijenos vlasništva), u antičkom rim. pravu, ...

mijeh

mijeh ili mješina, cijela koža oderane životinje (ovce, koze, goveda, tuljana i dr.) obrađena solju, ...

(1)  2