Upit prigušenje, pronađeno natuknica: 13

prigušenje

prigušenje (atenuacija), smanjenje vrijednosti neke fizikalne veličine (električnoga napona, električne ...

atenuator

atenuator (lat. attenuare: oslabiti), naprava (slog otpornih elemenata ili tvar) za smanjenje i kontrolu ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

dalekovod

dalekovod, elektroenergetski nadzemni vod (slobodni vod, zračni vod) izmjenične ili istosmjerne struje ...

električna zavojnica

električna zavojnica, električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio ...

faktor dobrote

faktor dobrote (Q-faktor, dobrota) (znak Q), fizikalna veličina koja opisuje rezonantna svojstva titrajnoga ...

fizika zgrade

fizika zgrade, u graditeljstvu, disciplina koja se bavi primjenom fizikalnih zakona pri rješavanju problema ...

potresni valovi

potresni valovi (seizmički valovi), mehanički valovi nastali potresom koji se od hipocentra (izvora ...

radiokomunikacije

radiokomunikacije (radio- + komunikacija), elektroničke komunikacije u kojima se informacija prenosi ...

telekomunikacijski vodovi

telekomunikacijski vodovi, fizička sredstva za prijenos signala koji sadrže audioinformacije, videoinformacije, ...

(1)  2