Upit prijenos, pronađeno natuknica: 323

prijenos

prijenos (njem. Übertragung), pojam što ga je uveo S. Freud kako bi označio pacijentov odnos prema analitičaru ...

prijenos, mehanički

prijenos, mehanički, prijenos snage ili gibanja s pogonskoga na gonjeni dio stroja uz pomoć mehan. sklopa ...

aktivni prijenos

aktivni prijenos (aktivni transport), specifično kretanje molekule ili iona kroz biomembranu usuprot ...

APT-sustav

APT-sustav (akronim od engl. Automatic Picture Transmission: automatski prijenos slika), automatski ...

asinkroni prijenos

asinkroni prijenos →  atm-mreža ...

lančani prijenos

lančani prijenos, u strojevima i mehanizmima, prijenos kružnoga gibanja i momenta s jednoga vratila ...

ABB Ltd.

ABB Ltd., multinacionalna kompanija sa sjedištem u Zürichu, Švicarska, nastala 1988. spajanjem švedske ...

adenozin

adenozin (prema adenin), jedan od četiriju nukleozida koji ulaze u sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži ...

advekcija

advekcija (lat. advectio: dovođenje). 1. U meteorologiji, vodoravni prijenos svojstava zračne mase ...

Andreis, Ivan

Andreis, Ivan (Giovanni di Traù), hrvatski latinist (Trogir, 1611 – Trogir, 28. VI. 1683). Teologiju ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|