Upit prijenos, mehanički, pronađeno natuknica: 32

prijenos, mehanički

prijenos, mehanički, prijenos snage ili gibanja s pogonskoga na gonjeni dio stroja uz pomoć mehan. sklopa ...

lančani prijenos

lančani prijenos, u strojevima i mehanizmima, prijenos kružnoga gibanja i momenta s jednoga vratila ...

prigon

prigon, uređaj za prijenos i pretvorbu gibanja (npr. rotacijskoga u translatorno); sastoji se od pogonskoga ...

spojka

spojka, u strojarstvu općenito, rastavljivi spojni element. U užem smislu, strojni element za prenošenje ...

autogir

autogir (autožir) (auto- + grč. γῦρος: krug), letjelica teža od zraka (→ aerodin) koja uzgon stvara ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

bager

bager (njem. Bagger, od baggern: jaružati < niz. baggeren: čistiti korito vodenog toka, jaružati) (jaružalo, ...

Baird, John Logie

Baird [bẹəd], John Logie, britanski izumitelj (Helensburgh, Škotska, 13. VIII. 1888 – Bexhill-on-Sea, ...

beskonačna vrpca

beskonačna vrpca, dio trakastog transportera za kontinuirani mehanički prijenos sipkog materijala i ...

bionika

bionika (engl. bionics, složenica od bio[logija] i [elektro]nika), međuznanstvena disciplina koja se ...

(1)  2  3  4