Upit prikazanje, pronađeno natuknica: 26

prikazanje

prikazanje (crkveno prikazanje ili skazanje), srednjovjekovni liturgijski dramski žanr koji obrađuje ...

Andreis, Dominik

Andreis, Dominik, hrvatski pjesnik, pisac i prevoditelj (Trogir, 1586 – Trogir, 11. X. 1658). Sudjelovao ...

Carić, Marin

Carić, Marin, hrvatski kazališni redatelj (Hvar, 25. VIII. 1947 – Zagreb, 3. XII. 2000). Završio komparativnu ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Ferrari Cupilli, Giuseppe

Ferrari Cupilli [fer:a:'ri ku'pil:i], Giuseppe, talijanski pjesnik i životopisac (Zadar, 4. VI. 1809 ...

Fotez, Marko

Fotez, Marko, hrvatski kazališni redatelj, povjesničar, književnik i prevoditelj (Zagreb, 31. I. 1915 ...

Franjo iz Milana

Franjo iz Milana (latinizirano Franciscus de Mediolano, Franciscus quondam Antonii de Sesto), talijanski ...

Gazarović, Marin

Gazarović, Marin, hrvatski dramski pisac i pjesnik (Hvar, oko 1575 – Hvar, 1638). Potomak hvarske plemićke ...

Gleđević, Antun

Gleđević, Antun, hrvatski književnik, prevoditelj i prepisivač starih tekstova (Dubrovnik, 1656. ili ...

Gučetić, Ivan, ml.

Gučetić, Ivan, ml., hrvatski književnik (Dubrovnik, 7. IV. 1625 – Dubrovnik, 6. IV. 1667). U Rimu 1639. ...

(1)  2  3