Upit primbrojevi, pronađeno natuknica: 4

primbrojevi

primbrojevi (prim- + broj) (prosti brojevi), prirodni brojevi veći od 1 koji su djeljivi samo s 1 i ...

Germain, Sophie

Germain [žɛʀm63338'], Sophie, francuska matematičarka (Pariz, 1. IV. 1776 – Pariz, 27. VI. 1831). Pohađala ...

Lafforgue, Laurent

Lafforgue [lafɔ'ʀg], Laurent, francuski matematičar (Antony, Hauts-de-Seine, 6. XI. 1966). Doktorirao ...

La Vallée-Poussin, Charles de

La Vallée-Poussin [lavalẹ' pus63338'], Charles de, belgijski matematičar (Louvain, 14. VIII. 1866 – Louvain, ...