Upit profit, pronađeno natuknica: 29

profit

profit (njem. Profit < franc. profit < lat. profectus: napredovanje, dobit), u užem smislu, višak prihoda ...

alokacija

alokacija (srednjovj. lat. allocatio: smještanje, doznačivanje), raspoređivanje i uporaba sredstava, ...

arbitraža burzovna

arbitraža, burzovna, burzovni posao koji ostvaruje profit iskorištavanjem razlika u cijeni ili tečaju ...

cijena

cijena, novčani izraz mjere vrijednosti robe ili uslugâ, a izražava se brojem novčanih jedinica za standardnu ...

društvene klase

društvene klase, skupine s istim ili sličnim materijalnim i kulturnim položajem u društvu, koje obilježava ...

Europska središnja banka

Europska središnja banka (engleski European Central Bank, akronim ECB), nadnacionalna monetarna institucija ...

gospodarstvo

gospodarstvo, pribavljanje, raspolaganje i upravljanje sredstvima i sposobnostima pojedinaca ili ljudskih ...

hiperprodukcija

hiperprodukcija (hiper- + produkcija), prevelika, suvišna proizvodnja koja se ne može prodati po cijenama ...

investicije

investicije (srednjovjekovni latinski investitio: ulaganje novca, prema latinskom investire: odjenuti, ...

investment trust

investment trust [inve'stmənt trʌst] (engl.: investicijski trust), dioničko društvo koje svoj kapital ...

(1)  2  3