Upit proizvodni faktori, pronađeno natuknica: 2

proizvodni faktori

proizvodni faktori, resursi koji su potrebni za proizvodnju dobara. Dijele se na primarne (rad, kapital, ...

faktori proizvodnje

faktori proizvodnje, proizvodni činitelji, čimbenici, elementi proizvodnje koji su potrebni za proizvodnju ...