Upit projektivna geometrija, pronađeno natuknica: 5

projektivna geometrija

projektivna geometrija (prema lat. proiectus: izbačen), geometrijska disciplina u kojoj se proučavaju ...

geometrija

geometrija (geo- + -metrija), grana matematike koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Palman, Dominik

Palman, Dominik, hrvatski matematičar (Senj, 9. VIII. 1924 – Zagreb, 17. IV. 2006). Na Sveučilištu u ...

neeuklidske geometrije

neeuklidske geometrije, svi geometrijski sustavi koji se izborom aksioma razlikuju od euklidske geometrije ...