Upit proklamacija, pronađeno natuknica: 1

proklamacija

proklamacija (kasnolat. proclamatio: objavljivanje, od klas. lat. proclamare: vikati), objava kojom ...