Upit propeler, pronađeno natuknica: 16

propeler

propeler (engleski propeller, prema propel < latinski propellere: tjerati naprijed), hidrodinamički ...

autogir

autogir (autožir) (auto- + grč. γῦρος: krug), letjelica teža od zraka (→ aerodin) koja uzgon stvara ...

brod (brodogradnja)

brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

Gatling, Richard John

Gatling [gæ'tliŋ], Richard John, američki izumitelj (Many’s Neck, 12. IX. 1818 – New York, 26. II. 1903). ...

hidrokrilac

hidrokrilac, brzi motorni brod s hidrodinamički oblikovanim hidrokrilima na podvodnome dijelu trupa, ...

kočnica

kočnica, uređaj za usporavanje ili zaustavljanje vozila, letjelice, stroja, njihova pokretnoga dijela ...

mlazni motor

mlazni motor, motor za pogon letjelica, u kojem se kem. energija goriva izgaranjem pretvara u kinetičku ...

propelani

propelani, triciklički zasićeni ugljikovodici; ime su dobili po prostornoj građi molekule koja oblikom ...

propulzija, brodska

propulzija, brodska (prema lat. propulsus: naprijed gurnut), pogonski sustav koji razvija poriv koji ...

propulzor

propulzor (prema propulzija), naprava ili uređaj koji snagu motora (ili snagu čovjeka, energiju vjetra) ...

(1)  2