Upit protaktinij, pronađeno natuknica: 4

protaktinij

protaktinij (njem. Prot[o]actinium od proto- + aktinij), simbol Pa (novolat. protactinium), radioaktivni ...

aktinoidi

aktinoidi (aktino- + -id) (aktinidi, uranoidi), skupina od 14 radioaktivnih kemijskih elemenata koji ...

Fajans, Kasimir

Fajans [fa'~], Kasimir, američki fizičar i kemičar poljskoga podrijetla (Varšava, 27. V. 1887 – Ann ...

Pa

Pa. 1. Znak za mjernu jedinicu paskal. 2. Kemijski simbol za protaktinij. ...