Upit protutijela, pronađeno natuknica: 69

protutijela

protutijela (antitijela), plazmatske bjelančevine koje se vežu s antigenskim molekulama (→  antigeni); ...

abzimi

abzimi (akronim od engl. a[nti]b[ody]: protutijelo + [en]zimi), katalitička protutijela, kompleksni ...

agamaglobulinemija

agamaglobulinemija (a1- + gama-globulini + -emija), nedostatak bjelančevina gama-globulina u krvi. Budući ...

aglutinini

aglutinini (prema lat. agglutinare: prilijepiti), protutijela koja mogu sljepljivati (aglutinirati) ...

agregacija

agregacija (kasnolat. aggregatio: pridruživanje), sjedinjavanje ili združivanje čestica tvari, fino ...

alergija

alergija (alo- + grč. ἔργον: djelo), preosjetljivost organizma na određene tvari (alergeni) na koje ...

anatoksin

anatoksin (ana- + grč. τοξ[ıϰόν]: otrov [za strjelice] + -in), toksin bakterija u kojem je umjetno (kombiniranim ...

anergija

anergija (an1- + grč. ἔργον: djelo, rad), nesposobnost imune reakcije zbog nemogućnosti stvaranja specifičnih ...

antigeni

antigeni (anti- + -gen), tvari koje, unesene u tijelo čovjeka ili životinje, potiču organizam na stvaranje ...

antitoksini

antitoksini (anti- + toksin), protutijela koja mogu neutralizirati učinke toksina. Djeluju tako što ...

(1)  2  3  4  5  6  7