Upit pruge interferencije, pronađeno natuknica: 10

pruge interferencije

pruge interferencije (interferencijske pruge), jednoliko razmaknute svijetle i tamne pruge nastale interferencijom ...

holografija

holografija (holo- + -grafija), postupak snimanja i reprodukcije trodimenzionalne slike nekog objekta ...

interferencija

interferencija (engleski interference: miješanje, upletanje prema interfere < starofrancuski s’entreferir: ...

Newtonovi kolobari

Newtonovi kolobari (Newtonovi prstenovi) (po Isaacu Newtonu koji ih je istraživao i opisao), pruge interferencije ...

ogib

ogib (difrakcija), promjena smjera širenja vala prigodom prelaska zapreke ili prolaska kroz usku pukotinu ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

stojni val

stojni val, val u kojem neke točke sredstva titraju s maksimalnom amplitudom, a neke uopće ne titraju. ...

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...

Young, Thomas

Young [jʌŋ], Thomas, engleski fizičar, liječnik i egiptolog (Milverton, 13. VI. 1773 – London, 10. V. 1829). ...

Youngov pokus

Youngov pokus [jʌŋ~] (po Thomasu Youngu), pokus u kojem se svjetlost iz točkastog izvora (npr. svjetlost ...

(1)