Upit psihologija, pronađeno natuknica: 171

psihologija

psihologija (psiho- + -logija), znanost koja se bavi psihičkim procesima i njihovim izražavanjem u ponašanju. ...

psihologija razumijevanja

psihologija razumijevanja →  duhoznanstvena psihologija ...

psihologija životinja

psihologija životinja, područje psihologije koje se bavi ispitivanjem ponašanja životinja u laboratorijskim ...

analitička psihologija

analitička psihologija. 1. Svaki pristup predmetu psihologije koji naglašava rastavljanje psihičkih ...

biološka psihologija

biološka psihologija, grana psihologije koja se bavi tumačenjem bioloških osnova psihičkih procesa. ...

diferencijalna psihologija

diferencijalna psihologija, pristup u psihologiji usmjeren na istraživanja naravi i podrijetla individualnih ...

dječja psihologija

dječja psihologija →  razvojna psihologija ...

dubinska psihologija

dubinska psihologija, opći naziv za smjerove u psihologiji koji ljudsko doživljavanje i ponašanje tumače ...

duhoznanstvena psihologija

duhoznanstvena psihologija, smjer u psihologiji gdje je jedino spoznajno sredstvo individualna duhovna ...

ekološka psihologija

ekološka psihologija, grana psihologije koja proučava međuodnose doživljaja i ponašanja čovjeka i njegove ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >