Upit purane, pronađeno natuknica: 2

purane

purane (sanskrt. purāṇa: starodrevna predaja ili pripovijest), u indijskoj književnosti, skup brahmanističkih ...

Kṛšṇa

Kṛšṇa (sanskrt.: crn, tamnoplav) (udomaćeno Krišna), u hinduizmu, osma od deset inkarnacija (avātara) ...