Upit purger, pronađeno natuknica: 1

purger

purger (purgar). 1. Građanin (od njem. Bürger < srednjovisokonjem. būrgar), član gradske zajednice (ponajprije ...