Upit račun smetnje, pronađeno natuknica: 4

račun smetnje

račun smetnje, metoda približnoga rješavanja jednadžbi gibanja u kvantnoj fizici koja omogućava da se ...

hamiltonijan

hamiltonijan (po Williamu Rowanu Hamiltonu) (znak H), u klasičnoj fizici, skalarna funkcija jednaka ...

perturbacija

perturbacija (lat. perturbatio: poremećaj). 1. Općenito, narušavanje ustaljenoga reda; poremećaj, pomutnja. 2. ...

račun

račun. 1. Niz matematičkih operacija koje omogućuju rješavanje određene vrste problema, npr. diferencijalni ...