Upit račun varijacija, pronađeno natuknica: 9

račun varijacija

račun varijacija (varijacijski račun), grana matematičke analize koja se bavi problemom egzistencije, ...

Courant, Richard

Courant ([kurα:'n] ili kurα:'nt]), Richard, američki matematičar njemačkoga podrijetla (Lubliniec, Poljska, ...

ekstremne vrijednosti

ekstremne vrijednosti, najveća ili najmanja vrijednost u nekom skupu brojeva. Najveća vrijednost naziva ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

optimiranje

optimiranje (prema lat. optimus: najbolji), matematički postupak kojim se pri projektiranju ili vođenju ...

Ostrograds’kyj, Myhajlo Vasyl’ovyč

Ostrograds’kyj [~gra'ds’k616i], Myhajlo Vasyl’ovyč (ruski Mihail Vasil’evič Ostrogradskij), ukrajinski ...

Weierstrass, Karl

Weierstrass [vại'əɹštra:s], Karl, njemački matematičar (Ostenfelde, 31. X. 1815 – Berlin, 19. II. 1897). ...

račun

račun. 1. Niz matematičkih operacija koje omogućuju rješavanje određene vrste problema, npr. diferencijalni ...

varijacija

varijacija (lat. variatio: mijenjanje; različitost). 1. Promjena u izgledu, svojstvima, rasporedu, ...