Upit radijacijski tlak, pronađeno natuknica: 3

radijacijski tlak

radijacijski tlak (tlak zračenja, svjetlosni tlak), tlak kojim svjetlost ili drugo elektromagnetsko ...

Lebedev, Pjotr Nikolajevič

Lebedev [l’e'b’id’if], Pjotr Nikolajevič (Pëtr Nikolaevič), ruski fizičar (Moskva, 8. III. 1866 – Moskva, ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...