Upit radijan, pronađeno natuknica: 7

radijan

radijan (prema lat. radius: zraka; polumjer) (znak rad), mjerna jedinica ravninskoga kuta, izvedena ...

frekvencija

frekvencija (lat. frequentia: mnoštvo) (znak f ili ν), učestalost, čestota, fizikalna veličina koja ...

kutna akceleracija

kutna akceleracija (kutno ubrzanje) (znak α), vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu smjera ...

kutna brzina

kutna brzina (rotacijska brzina) (znak ω), brzina kojom se pri kružnom gibanju mijenja kut radijvektora ...

kutna udaljenost

kutna udaljenost (znak θ), udaljenost između dviju točaka mjerena s pomoću kuta između dviju zraka koje ...

rad (metrologija)

rad. 1. Znak izvedene SI-jedinice radijan. 2. Stara jedinica apsorbirane doze ionizirajućega zračenja ...

ravninski kut

ravninski kut (znak α, β, γ, φ, ψ i dr.), fizikalna veličina određena omjerom duljine luka kružnice ...