Upit radiodifuzija, pronađeno natuknica: 4

radiodifuzija

radiodifuzija (radio- + difuzija), oblik neusmjerenih radiokomunikacija s pomoću radijskih ili kabelskih ...

radiokomunikacije

radiokomunikacije (radio- + komunikacija), elektroničke komunikacije u kojima se informacija prenosi ...

radiovalovi

radiovalovi, dio spektra elektromagnetskih valova koji ima najveće valne duljine i najmanje frekvencije, ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...