Upit radioprijamnik, pronađeno natuknica: 6

radioprijamnik

radioprijamnik, uređaj sastavljen od niza elektroničkih sklopova s pomoću kojih se iz električnog signala, ...

biomedicinska telemetrija

biomedicinska telemetrija, daljinsko mjerenje bioloških veličina i prijenos rezultata mjerenja žičnim ...

De Forest, Lee

De Forest [də fɔ:'rist], Lee, američki elektroničar (Council Bluffs, Iowa, 26. VIII. 1873 – Hollywood, ...

detektor

detektor (kasnolat. detector, od lat. detegere: otkriti; preko engl. i njem.), uređaj za otkrivanje ...

globalni položajni sustav

globalni položajni sustav (akr. GPS), satelitski radionavigacijski sustav za određivanje položaja na ...

radiotehnika

radiotehnika (radio- + tehnika), područje elektronike koje se bavi prijenosom informacija s pomoću elektromagnetskih ...