Upit rasa, pronađeno natuknica: 98

rasa

rasa (njemački Rasse < francuski race < talijanski razza, vjerojatno od starofrancuskog haraz: uzgoj ...

Raša (rijeka)

Raša, rijeka u Istri, duga 23 km, porječje obuhvaća 279 km2. Izvire na padinama Učke i Ćićarije (Planik). ...

Raša (grad)

Raša (talijanski Arsia), gradić i općinsko središte u jugoist. Istri, 3 km jugozapadno od Labina; 1444 st. ...

fiziološka rasa

fiziološka rasa (fiziološka forma), rasa koja se od ostalih pripadnika podvrste ne razlikuje morfološkim ...

tabula rasa

tabula rasa [ta'~ ra:'za] (latinski: ostrugana, izbrisana ploča). 1. U antičkom Rimu, vrsta tabulae ...

afroamerička kritika

afroamerička kritika (amer. African-American criticism, također Black criticism), književnoteorijska ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Ānandavardhana

Ānandavardhana, indijski pjesnik i poetičar (živio oko 850. u Kašmiru). Polazeći od svojih prethodnika, ...

aparthejd

aparthejd (afrikaans apartheid: odvojenost, odvojen život, od engl. apart, franc. à part: odvojeno i ...

Arguedas, Alcides

Arguedas ili Argüedas [arγe'das; arγue'das], Alcides, bolivijski književnik (La Paz, 15. VII. 1879 – ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10