Upit rasizam, pronađeno natuknica: 12

rasizam

rasizam, ideologija prema kojoj među ljudskim rasama postoje nepremostive razlike i hijerarhijski odnos. ...

Acton, John Emerich

Acton [æ'ktən], John Emerich, britanski povjesničar (Napulj, 10. I. 1834 – Tegernsee, Bavarska, 19. VI. 1902). ...

Alan Ford

Alan Ford, junak istoimenoga talijanskoga komičnog stripa o parodijski prikazanim doživljajima skupine ...

Blut-und-Boden-Dichtung

Blut-und-Boden-Dichtung [blu:t unt bo:'dən di'62179tuŋ] (njem.: pjesništvo krvi i tla), skupni naziv za ...

nacionalsocijalizam

nacionalsocijalizam ili nacizam (njem. Nationalsozialismus ili skr. Nazismus), ideologija Nacionalsocijalističke ...

neofašizam

neofašizam (neo- + fašizam), politički pokret za obnovu fašizma nakon II. svjetskog rata, inspiriran ...

Stone, Robert

Stone [stọun], Robert, američki književnik (New York, 21. VIII. 1937 – Key West, Florida, 10. I. 2015). ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...

Vasconcelos, José

Vasconcelos [baskonse'los], José, meksički pisac i političar (Oaxaca, 28. II. 1882 – Ciudad de México, ...

Williams, Tennessee

Williams [wi'l·jəmz], Tennessee (pravo ime Thomas Lanier Williams), američki dramatičar (Columbus, Mississippi, ...

(1)  2