Upit rasplinjavanje, pronađeno natuknica: 7

rasplinjavanje

rasplinjavanje →  generatorski plinovi ...

fluidizacija

fluidizacija, tehnološka operacija u kojoj čestice čvrste tvari lebde u uzlaznoj struji fluidizatora ...

generatorski plinovi

generatorski plinovi, gorivi plinovi koji se dobivaju rasplinjavanjem čvrstih goriva. Za razliku od ...

karbokemija

karbokemija (lat. carbo: ugljen + kemija), dio kemije koji se bavi kemijskim postupcima preradbe ugljena. ...

plinski generator

plinski generator, uređaj za pretvorbu čvrstih goriva u plinovita rasplinjavanjem, tj. izgaranjem uz ...

rafinacija

rafinacija (njem. Raffination, prema raffinieren < franc. raffiner: pročistiti), pročišćavanje sirovina ...

Šimunović, Frano

Šimunović, Frano, hrvatski slikar (Dicmo kraj Sinja, 10. X. 1908 – Zagreb, 28. III. 1995). Sin književnika ...