Upit raspoloženje, pronađeno natuknica: 39

raspoloženje

raspoloženje, blago čuvstvo koje traje kraće ili dulje vrijeme. Ako je ugodno, govorimo o »dobrom raspoloženju«, ...

afektivnost

afektivnost (kasnolat. affectivus: čuvstven). 1. Sveukupan raspon čuvstvenih doživljaja. 2. Svojstvo ...

aktivizam

aktivizam (francuski activisme, njemački Aktivismus, prema latinskom activus: djelatan), raspoloženje, ...

Ānandavardhana

Ānandavardhana, indijski pjesnik i poetičar (živio oko 850. u Kašmiru). Polazeći od svojih prethodnika, ...

animo

animo [a'~] (tal.), duševno raspoloženje, oduševljenje, sklonost za nešto. ...

animozitet

animozitet (njem. Animosität < kasnolat. animositas), neprijateljsko raspoloženje prema čemu ili nekomu, ...

apstraktni balet

apstraktni balet, balet bez zapleta, koji slijedi samo koreografske ciljeve, nasuprot baletu s radnjom, ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

Botticelli, Sandro

Botticelli [bot:ičε'l:i], Sandro (pravo ime Alessandro di Mariano Filipepi), talijanski slikar (Firenca, ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

(1)  2  3  4