Upit ratifikacija, pronađeno natuknica: 3

ratifikacija

ratifikacija (srednjovj. lat. ratificatio), u međunar. pravu, jednostrano očitovanje jedne ugovorne ...

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

pravo mora

pravo mora, dio međunar. prava koji sadrži pravila o pravnim režimima na pojedinim dijelovima mora i ...