Upit ratni film, pronađeno natuknica: 35

ratni film

ratni film, nadžanrovski naziv za sve vrste filmova kojima je osnovna tema rat, i to najčešće sam njegov ...

Cooper, Gary

Cooper [ku:'pəɹ], Gary, američki filmski glumac (Helena, Montana, 7. V. 1901 – Los Angeles, 13. V. 1961). ...

Kracauer, Siegfried

Kracauer [kra'kauəɹ], Siegfried, njemačko-američki teoretičar i povjesničar filma (Frankfurt na Majni, ...

Lean, David

Lean [li:n], David, britanski filmski redatelj (Croydon, 25. III. 1908 – London, 16. IV. 1991). Iz kvekerske ...

Rom, Mihail Iljič

Rom (Romm), Mihail Iljič (Il’ič), ruski filmski redatelj (Irkutsk, 24. I. 1901 – Moskva, 1. XI. 1971). ...

Wajda, Andrzej

Wajda [va'jda], Andrzej, poljski redatelj i scenarist (Suwałki, 6. III. 1926 – Varšava, 9. X. 2016). ...

žanr

žanr (franc. genre: rod; vrsta < lat. genus, genitiv generis: rod, podrijetlo), klasifikacijski pojam ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

cenzura

cenzura (lat. censura: procjena imetka, ocjena), sustav administrativnih mjera koje poduzimaju državne, ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

(1)  2  3  4