Upit ratno pravo, pronađeno natuknica: 20

ratno pravo

ratno pravo, ukupnost međunarodnopravnih pravila koja se primjenjuju na odnose između zaraćenih država ...

Bačić, Vilim

Bačić, Vilim (Willy A. Bacich), hrvatski pomorski časnik, pomorski i pravni pisac (Pula, 3. VII. 1896 ...

Bluntschli, Johann Kaspar

Bluntschli [blu'nčli], Johann Kaspar, švicarski pravnik (Zürich, 7. III. 1808 – Karlsruhe, Njemačka, ...

Capar, Rudolf

Capar, Rudolf, hrvatski pravnik (Beograd, 25. V. 1928 – Rijeka, 6. V. 2008). Doktorirao pravne znanosti ...

pravo

pravo, poredak društvene regulacije u kojem se neki međuljudski odnosi usmjeravaju s pomoću normi radi ...

rat

rat, nasilan, oružani sukob između dviju ili više država, saveza ili većih društvenih skupina od kojih ...

vojne znanosti

vojne znanosti, skup znanstvenih disciplina koje se bave istraživanjem, definiranjem i objašnjavanjem ...

Bjelorusija

Bjelorusija (Republika Bjelorusija; bjeloruski Rêspublika Belarus’/Рзспyблікa Белapyсь, ruski Respublika ...

Budak, Mile

Budak, Mile, hrvatski književnik i političar (Sveti Rok kraj Gračaca, 30. VIII. 1889 – Zagreb, 7. VI. 1945). ...

Bugarska

Bugarska (Bălgarija; Republika Bugarska/Republika Bălgarija/ Репyбликa Бългapия), država u jugoistočnoj ...

(1)  2