Upit razina, pronađeno natuknica: 249

razina

razina. 1. Jedan od ključnih strukturalističkih pojmova (franc. niveau; također rang). Sredinom XX. st. ...

razina očekivanja

razina očekivanja, razina postignuća kojoj netko teži ili ju od sebe očekuje i želi dosegnuti; uspostavljeni ...

afroamerička kritika

afroamerička kritika (amer. African-American criticism, također Black criticism), književnoteorijska ...

agregatna potražnja

agregatna potražnja, ukupna potražnja u nekom gospodarstvu, odnosno količina dobara i usluga koju uz ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

Aleksej I. Mihajlovič

Aleksej I. Mihajlovič (rus. izgovor [aľiks’e'j p’e'rv616j m’iha'jləv’ič]), ruski car (Moskva, 19. III. 1629 ...

amaterizam

amaterizam (franc. amateurisme, od amateur: ljubitelj), bavljenje kakvom djelatnošću – posebice športskom, ...

Angelopoulos, Theodoros

Angelopoulos [aŋgelo'pulos], Theodoros (Teodoros Angelopulos, grčki Theódōros Aggelópoulos), grčki filmski ...

anksioznost

anksioznost (prema kasnolat. anxiosus za klas. lat. anxius: tjeskoban), složeno, neugodno čuvstvo tjeskobe, ...

atol

atol (engl. atoll < maldivski jezik divehi atoḷu, srodno singalskomu ätul: unutarnji; ili malajalamski ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|