Upit rci, pronađeno natuknica: 2

rci

rci, naziv za devetnaesto slovo u staroslavenskoj (glagoljičkoj i ćiriličkoj) azbuci za likvidu /r/, ...

R

R. 1. Sedamnaesto slovo klasične latinske abecede, a dvadeset i treće hrvatske, silabičkoga imena er, ...