Upit red potencija, pronađeno natuknica: 12

red potencija

red potencija, red kojemu je n-ti član oblika anxn, pri čemu je an konstanta, a xn je n-ta nenegativna ...

binomni poučak

binomni poučak, pravilo za izračunavanje potencije binoma, tj. izraza (a + b)n, u kojem je n prirodni ...

Cauchyjev teorem

Cauchyjev teorem [koši'~] (po Augustinu-Louisu Cauchyju), teorem koji određuje najveći polumjer ρ konvergencije ...

kvadratura kruga

kvadratura kruga, jedan od najstarijih poznatih geometrijskih problema, koji traži da se samo s pomoću ...

Lagrange, Joseph Louis de

Lagrange [lagʀ8118:'ž], Joseph Louis de, francuski matematičar i astronom (Torino, 25. I. 1736 – Pariz, ...

nulta aproksimacija

nulta aproksimacija, općenit izraz za označivanje minimalnoga dijela koji izražava ili objašnjava veću ...

Taylor, Brook

Taylor [tẹi'lə], Brook, engleski matematičar (Edmonton, 18. III. 1685 – London, 29. XII. 1731). Diplomirao ...

grupa

grupa (franc. groupe: skupina, hrpa; skup, ili njem. Gruppe). 1. Skupina predmeta, životinja, ljudi, ...

Laurent, Pierre Alphonse

Laurent [loʀ8118'], Pierre Alphonse, francuski matematičar i fizičar (Pariz, 18. VII. 1813 – Pariz, 2. IX. 1854). ...

Maclaurin, Colin

Maclaurin [məklɔ:'rin], Colin, škotski matematičar (Kilmodan, ? II. 1698 – Edinburgh, 14. VI. 1746). ...

(1)  2