Upit relativna dielektrična permitivnost, pronađeno natuknica: 7

relativna dielektrična permitivnost

relativna dielektrična permitivnost (relativna dielektričnost) (znak εr), fizikalna veličina koja opisuje ...

Coulombov zakon

Coulombov zakon [kul61533'~], zakon elektrostatike koji je 1785. utvrdio Charles Augustin de Coulomb: električna ...

dielektrična permitivnost

dielektrična permitivnost (dielektričnost, permitivnost) (znak ε), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj ...

dielektrična permitivnost vakuuma

dielektrična permitivnost vakuuma (permitivnost vakuuma, dielektričnost vakuuma, dielektrična konstanta ...

električna susceptibilnost

električna susceptibilnost (znak χe), fizikalna veličina kojom se opisuje svojstvo dielektrika da se ...

električni potencijal

električni potencijal (elektrostatski potencijal) (znak φ), skalarna fizikalna veličina koja opisuje ...

indeks loma

indeks loma (znak n), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja opisuje međudjelovanje svjetlosti i optički ...