Upit relativna magnetska permeabilnost, pronađeno natuknica: 5

relativna magnetska permeabilnost

relativna magnetska permeabilnost (znak μr), fizikalna veličina koja opisuje magnetsku propusnost tvari ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

indeks loma

indeks loma (znak n), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja opisuje međudjelovanje svjetlosti i optički ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

permeabilnost

permeabilnost (prema kasnolat. permeabilis: koji propušta), propusnost, propustljivost (npr. membrana). ...