Upit reliquiae reliquiarum, pronađeno natuknica: 2

reliquiae reliquiarum

reliquiae reliquiarum [reli'kuie: relikui·a:'rum] (skraćeno od lat. reliquiae reliquiarum olim magni ...

Sisak

Sisak, grad i središte Sisačko-moslavačke županije; 33 322 st. (2011). Leži u području utoka Odre u ...