Upit retorika, pronađeno natuknica: 43

retorika

retorika (grč. ῥητοριϰὴ τέχνη: govornička vještina), umijeće i teorija govorenja. Nastala je u okviru ...

Anaksimen iz Lampsaka

Anaksimen iz Lampsaka (grč. Ἀναξıμένης, Anaksiménēs), grčki povjesničar i retor (Lampsak, oko 380. pr. Kr. ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

artes liberales

artes liberales [a'rte:s libera:'le:s] (latinski: slobodna umijeća), umijeća koja su se učila u rimskim ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Booth, Wayne C.

Booth [bu:ϑ], Wayne C., američki književni kritičar (American Fork, Utah, 22. II. 1921 – Chicago, 10. X. 2005). ...

Brković, Jevrem

Brković, Jevrem, crnogorski književnik i publicist (Piperi, Crna Gora, 29. XII. 1933). Završio Višu ...

Burke, Kenneth Duva

Burke [bə:ɹk], Kenneth Duva, američki književni teoretičar (Pittsburgh, 5. V. 1897 – Andover, 19. XI. 1993). ...

Conte, Giuseppe

Conte [ko'~], Giuseppe, talijanski pravnik i političar (Volturara Appula, pokrajina Foggia, 8. VIII. 1964). ...

(1)  2  3  4  5