Upit reverzibilnost, pronađeno natuknica: 5

reverzibilnost

reverzibilnost (prema lat. reversus: vraćen; okrenut), svojstvo čega da se može okrenuti u suprotan ...

Berthollet, Claude Louis

Berthollet [bεʀtɔlε'], Claude Louis, grof, francuski kemičar (Talloires, 9. XII. 1748 – Arcueil, 6. XI. 1822). ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

ireverzibilnost

ireverzibilnost (in-2 + reverzibilnost). 1. Nemogućnost vraćanja na prijašnje stanje, nemogućnost obratnoga ...

reverzibilni proces

reverzibilni proces (obrativi proces, povratni proces), proces u kojem se energija pretvara iz jednog ...