Upit rogova��a, pronađeno natuknica: 22

Altaj (republika)

Altaj (ruski Алтай [alta'j], prije Gorno-Altaj), republika u južnom dijelu Sibira, Rusija; 92 902 km2, ...

bizon

bizon (lat. bison, od germanskoga; usp. starovisokonjem. wisant) (Bison), rod divljih goveda iz porodice ...

čaša

čaša, posuda za piće. Imajući za uzor dlan ljudske ruke, ljuske plodova i sl., čaša se kao prijeko potreban ...

divokoza, planinska

divokoza, planinska (Rupicapra rupicapra), parnoprstaš iz por. šupljorožaca (Bovidae), trajnih, uspravnih, ...

glazbala

glazbala (sinonimno: glazbeni ili muzički instrumenti), predmeti koji su izrađeni ili se rabe za proizvodnju ...

jeleni

jeleni (Cervidae), por. sisavaca preživača dugih nogu, kratke dlake prilegnute uz kožu i kratka repa. ...

keratini

keratini (prema grč. ϰέρας, genitiv ϰέρατος: rog), složene netopljive, nitaste bjelančevine, građene ...

köröška kultura

köröška kultura [kœ'rœš~] (Körös kultura, kultura Körös), ranoneolitička kultura jugoistočne Madžarske ...

kozorog, alpski

kozorog, alpski (Capra ibex), preživač iz por. šupljorožaca (Bovidae), grube i duge tamnosive dlake ...

likovna umjetnost, narodna

likovna umjetnost, narodna (također pučka, predajna, tradicijska umjetnost ili folklorni likovni izraz), ...

(1)  2  3