Upit rubin, pronađeno natuknica: 16

rubin

rubin (srednjovj. lat. rubinus [lapis]: crveni [kamen]), crvena vrsta heksagonskoga minerala korunda, ...

Rubin, Vera

Rubin [ru:'bin], Vera, američka astronomkinja (Philadelphia, 23. VII. 1928 – Princeton, 25. XII. 2016). ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

Čičin-Šain, Andrija

Čičin-Šain, Andrija, hrvatski arhitekt (Split, 3. I. 1920 – Rijeka, 4. X. 2009). Arhitekturu završio ...

drago kamenje

drago kamenje (dragulji), rijetki minerali koji se odlikuju jakim lomom i disperzijom svjetlosti, čistom ...

dvolom

dvolom, pojava da se zraka svjetlosti prolazeći kroz anizotropno optičko sredstvo lomi i razdvaja u ...

Imbens, Guido Wilhelmus

Imbens [i'mbəns], Guido Wilhelmus, američki i nizozemski ekonomist (Geldrop, Nizozemska, 3. IX. 1963). ...

kontrakultura

kontrakultura (kontra- + kultura), skup činitelja i senzibiliteta, nazivanih u socijalnoj teoriji i ...

korund

korund (engl. corundum < tamilski kurundam ili teluški kuruvindam < sanskrt. kuruvinda: rubin), heksagonski ...

kozmologija (astronomija)

kozmologija (kozmo- + -logija), u modernoj znanosti kozmologija je grana astronomije koja se bavi proučavanjem ...

(1)  2