Upit sabor, pronađeno natuknica: 336

sabor

sabor (staroslavenski , ruski coбop, češki sbor, poljski zbór; u latinskim dokumentima ...

Arhijerejski sabor

Arhijerejski sabor, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, najviša crkvenozakonodavna i crkvenosudska vlast. ...

Blagoveštenski sabor

Blagoveštenski sabor, posljednji politički sabor Srba u Ugarskoj, održan 1861 (na blagdan Blagovijesti) ...

Cetinski sabor

Cetinski sabor, sabor koji je održao dio hrvatskog plemstva 31. XII. 1526. i 1. I. 1527. u gradu Cetinu ...

crkveni sabor

crkveni sabor →  sabor; sinoda ...

Dalmatinski sabor

Dalmatinski sabor (Dieta provinciale dalmatica), najviše predstavničko tijelo pokrajinske autonomije. ...

Hrvatski državni sabor

Hrvatski državni sabor →  sabor ...

Hrvatski sabor

Hrvatski sabor →  sabor ...

Istarski demokratski sabor

Istarski demokratski sabor →  političke stranke, hrvatska ...

Istarski sabor

Istarski sabor (Pokrajinski sabor, njem. Landtag, tal. Dieta Provinciale), predstavničko tijelo austrijske ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|