Upit safir, pronađeno natuknica: 7

safir

safir (lat. sapp(h)irus < grč. σάπφειρος, iz semitskoga), modra vrsta heksagonskoga minerala korunda, ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

drago kamenje

drago kamenje (dragulji), rijetki minerali koji se odlikuju jakim lomom i disperzijom svjetlosti, čistom ...

dvolom

dvolom, pojava da se zraka svjetlosti prolazeći kroz anizotropno optičko sredstvo lomi i razdvaja u ...

korund

korund (engl. corundum < tamilski kurundam ili teluški kuruvindam < sanskrt. kuruvinda: rubin), heksagonski ...

nakit

nakit, skupni naziv za dekorativne predmete kojima čovjek ukrašava svoje tijelo i odjeću; u užem smislu, ...

Toliara

Toliara [tuli·a'rə] (Toliary [tuli·a'ri]; prije Tuléar [tyle·a:'ʀ]), grad i luka na jugozapadnoj obali ...